Respublikinis forumas apie lyderystę

Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ir mokytojas dr. Mindaugas Norkevičius dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros organizuotame respublikiniame forume „Lyderystės raiška švietimo organizacijose demokratinio ugdymo kontekste“, kuriame pristatė pranešimą „Klasės vadovo lyderystė ugdymo procesuose“.
Renginio tikslas – aptarti demokratinę lyderystę ir jos svarbą švietime bei keistis idėjomis apie lyderystės įgyvendinimą švietimo organizacijose, užtikrinant atvirumą, lygybę, dialogą ir bendradarbiavimą.