Sklaida apie inovatyvų ugdymo turinį

Mokyklos direktoriaus pavaduoyojas dr. Mindaugas Norkevičius dalyvavo Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje vykusioje respublikinėje konferencijoje „Inovatyvios idėjos mokyklos praktikai“, kuri buvo skirta švietimo įstaigų vadovams ir pavaduotojams. Konferencijos metu skaitė pranešimą „Lyderystė klasėje kuriant inovatyvią ir motyvuojančią ugdymo(si) aplinką“.