Socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas

Mokyklos mokytojai ir specialistai baigė Lions Quest ES fondų projekto lėšomis organizuotus socialinių emocinių kompetencijų ugdymo mokymus „Paauglystės kryžkelės“ ir „Raktai į sėkmę“. Sėkmingam programos įgyvendinimui mokykla aprūpinta metodine ir mokomąja medžiaga.