Tęsiasi CLILiG@LITAUEN projektas

8c klasės mokiniai dalyvavo integruotoje vokiečių kalbos ir biologijos pamokoje „Mikroskopo sudedamosios dalys ir jų paskirtis“. Mokiniai kartojosi mikroskopo sudedamųjų dalių pavadinimus vokiečių kalba ir išsiaiškino jų paskirtį.
Apibendrinus išmoktą medžiagą mokinių komandos pristatė mikroskopą: parodė, kaip vadinasi mikroskopo dalys, kur jos yra ir kam jos reikalingos. Pristatymas vyko vokiečių kalba.
Pamokos pabaigoje mokiniai atlikdami įsivertinimo testą įtvirtino žinias ir su biologijos mokytoja aptarė testo rezultatus. Integruotą pamoką rengė ir vedė vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė ir biologijos mokytoja Elona Petrošienė.
Integruota pamoka vyko pagal Goethe‘s instituto projektą „CLILiG@LITAUEN“. Integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“, kuriame mokykla dalyvauja nuo rugsėjo mėnesio.
Daugiau apie šį projektą galima sužinoti čia: https://www.goethe.de/ins/lt/lt/spr/unt/kum/cll.html