Žemės diena

Paminint pasaulinę Žemės dieną mokyklos erdvėje suplėvėsavo pasaulinė Žemės dienos vėliava.
  • 5b ir 5c klasių mokiniai per gamtos pamokas žiūrėjo ir aptarė dokumentinį filmą „Keturi metų laikai“, kurio pagrindinė idėja – išsamiau pademonstruoti mokiniams Lietuvos biologinę įvairovę visais metų laikais.
  • 6-7 klasių mokiniai sudalyvavo integruotame protų mūšyje „Aš ir mano Žemė“. Sveikiname protų mūšio nugalėtojus:
    • Meilę Kvaraciejūtę (6b klasė);
    • Mėtą Rudokaitę (7b klasė);
    • Titą Sakalauską (7b klasė).
Veiklas organizavo biologijos mokytoja Sksiatė Jakienė, geografijos mokytoja Inga Kelpšė, muzikos mokytojas Algimantas Balčius.

Visą savaitę mokyklos mokiniai su geografijos mokytoju Mindaugu Norkevičiumi aptarinėjo globalias problemas, analizavo klimato kaitos reiškinius. Taip mokiniai paminėjo Pasaulinę Žemės dieną.
Lietuvoje Pasaulinę Žemės dieną pradėta minėti 1992 metais, kai Lietuvos Aukščiausioji Taryba kovo 13 d. paskelbė nutarimą, kovo 20-ąją įteisinusį šią dieną, kurią visoje Lietuvoje keliamos Žemės vėliavos.
Jau daug nuveikta kovojant su globaliomis problemomis:
📌 nuo 1990 m. itin didelį skurdą patiriančių žmonių sumažėjo daugiau nei per pusę;
📌 9 iš 10 vaikų besivystančiose šalyse lanko mokyklą;
📌 pavyko užtikrinti, kad mokyklą lankančių berniukų ir mergaičių skaičius būtų vienodas.
 Bet darbas, kurį atlieka valstybės dar nebaigtas:
📌 vaikų ir motinų mirtingumo rodikliai besivystančiose šalyse dar vis nepriimtinai aukšti;
📌 grėsmę mūsų ateičiai kelia klimato kaita, migracija, valstybių radikalėjimas ir virusų protrūkiai.
Todėl nedelsdami turime veikti kartu. Kiekvienas iš mūsų gali prisidėti kuriant taikų ir darnų pasaulį.